Overijssel snuffelt aan overname gemeentelijke Enexis-aandelen, prijskaartje bekend

EnexisZWOLLE (Energeia) – De provincie Overijssel heeft een onderzoek in gang gezet naar de mogelijkheid van eventuele aankoop van Enexis-aandelen van Overijsselse gemeentes. Zowel de verkoopbereidheid onder gemeentes als de financiële consequenties van aankoop worden in kaart gebracht. Enexis blijkt zo’n EUR 4,6 mrd waard, en een Enexis-aandeel EUR 30,76 per stuk.

Aanleiding voor de provincie Overijssel zijn vragen die hierover vanuit Provinciale Staten zijn gekomen. Statenfracties zien verkoop van Enexis-aandelen aan de provincie als mogelijkheid om gemeentes die in financiële nood verkeren meer ademruimte te geven. De provincie Overijssel heeft zelf 18,71% van de aandelen in zijn bezit (en is daarmee na Noord-Brabant, de één-na-grootste aandeelhouder), en Overijsselse gemeentes hebben gezamenlijk 2,27% Enexis-belang.

Gedeputeerde Staten hebben daarom een onderzoek toegezegd en in gang gezet. Provinciaal woordvoerder Petra Timmer laat weten dat dit onderzoek, waarvan de eerste resultaten in maart moeten volgen, “heel breed wordt ingezet”.

Enexis is 4,6 mrd waard

Enexis heeft afgelopen jaar de waarde van zijn aandelen laten onderzoeken door PWC, om eventuele verkoop van aandelen onderling mogelijk te maken, nadat daar zowel in Groningen als Limburg interesse voor bestond. PWC is tot een bandbreedte gekomen van EUR 4.397 tot 4.811 mln voor 100% van de aandelen, zo heeft Enexis bekendgemaakt, met EUR 4.604 mln als middelpunt. Op basis van dat middelpunt en “op basis van het aantal uitstaande aandelen” zou de waarde per aandeel op EUR 30,76 uitkomen, aldus Enexis, wat er op neer komt dat er bijna 150 mln aandelen Enexis zijn. Enexis zal de waarde jaarlijks per 1 juli actualiseren.

Kampen wil wel

De gemeente Kampen heeft in ieder geval interesse hebben om zijn 0,04%-belang te verkopen aan de provincie Overijssel. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen week besloten. Het aandelenbezit hoort niet tot de “core business” van de gemeente, zo stellen het college van B en W, en “brengt risico’s met zich mee”. Daarnaast kan met verkoop de financiële positie van Kampen worden verbeterd. Kampen heeft al een “mondeling verzoek” bij de provincie uitstaan “of zij eventueel bereid zijn tot overname van de aandelen”. Kampen heeft 64.662 aandelen in bezit, wat bij de genoemde aandeelwaarde van EUR 30,76 een bedrag van bijna EUR 2 mln vertegenwoordigt.

Groningen op zoek naar andere kandidaten

In Groningen wordt dus al langer gesproken tussen Groningen-stad en de provincie over eventuele overname van Enexis-aandelen. Het aandeel van de stad Groningen vertegenwoordigt volgens het gemeentelijk college van B en W EUR 35 mln, maar de stad en de provincie kunnen het niet eens worden over het overnamebedrag. De gemeente wil daarom dit jaar kijken of er eventueel andere partijen dan de provincie interesse hebben in overname.

De provincie Limburg (16,13% van de Enexis-aandelen in bezit) doorliep afgelopen jaar een vergelijkbaar traject. Daar ging het initiatief uit van de provincie zelf, die zijn eigen Enexis-aandeel wel wilde vergroten via overname van Limburgse gemeente-aandelen (die optellen tot 9,47%). Dat pad eindigde recent met de provinciale conclusie dat teveel Limburgse gemeentes hun oren wel naar verkoop hadden hangen -namelijk 21 van de 33- en dat de provincie er toch maar vanaf zag.

Enexis neemt het standpunt in dat eventuele onderlinge verkoop als een zaak van de aandeelhouders wordt beschouwd.

 

bron: www.energeia.nl // Ilse Kleijne
 / Comments Off on Overijssel snuffelt aan overname gemeentelijke Enexis-aandelen, prijskaartje bekend  / in NIEUWS

Comments are closed.